Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd, waardoor het arbeidsrecht een aantal belangrijke wijzigingen onderging. Niet alle aanpassingen gelden onmiddellijk per 1 januari 2015, per 1 juli zal aanvullende wetgeving van kracht zal worden.


De nieuwe wet bevat een groot aantal wijzigingen op het gebied van ontslagrecht en ten aanzien van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Onder meer wordt de ontslagvergoeding vervangen door een transitievergoeding. Daarnaast eindigt een tijdelijke arbeidsovereenkomst door de wetswijziging niet langer van rechtswege, maar dienen werkgevers hun werknemers schriftelijk te informeren over het al dan niet verlengen van de overeenkomst.


Voor de werkgever is het met name verstandig om de kortlopende arbeidsovereenkomsten te inventariseren en te onderzoeken of ontslagprocedures wellicht kunnen worden uitgesteld.


rsz_arbeidsovk_tbv_wet_werk_en_zekerheid (1)