Met ingang van 1 januari 2015 is het gebruik de werkkostenregeling verplicht bij verloning van personeel. Dit kan gevolgen hebben voor onbelaste vergoedingen welke aan personeel worden verstrekt.


Voor werkgevers is het verstandig de huidige personeelsvergoedingen te inventariseren. Vervolgens dient, aan de hand van de werkkostenregeling, een inschatting worden gemaakt van de gevolgen en de eventueel te nemen maatregelen.Werkkostenregeling