Onze website is voor algemeen informatief gebruik bedoelt. Wij stellen de op onze website vermelde informatie zorgvuldig samen en doen ons best deze informatie actueel te houden. De informatie is echter niet voor iedereen en/of in elke situatie geschikt. Ondanks dat wij trachten de informatie op onze website actueel en correct te houden is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.  Neem vooraf contact met ons op, wanneer u op basis van de op de website vermelde informatie, besluiten wil nemen.
 
Het gebruik van de op onze website aanwezige informatie is altijd voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het handelen (of nalaten) op grond van de informatie op onze website door derden.
 
Wij maken geen gebruik van cookies.