Dienstenpakket

Wij verzorgen op veel terreinen ondersteuning. Onder andere op het gebied van;


Startersbegeleiding

Het opstellen van ondernemingsplannen, de keuze van rechtsvorm, het inrichten financiële administraties en overige startersbegeleiding.

Begrotingen en prognoses


Stel doelen en kies de aanpak ter realisatie. Werk de doelen uit in een begroting. De begroting helpt je om jouw doelen cijfermatig te presenteren.

Een begroting spiegel je periodiek af aan de gerealiseerde cijfers. Gaat het beter, slechter, wijzigen marktomstandigheden? Stel doelen en kies de aanpak ter realisatie. Werk de doelen uit in een begroting.
De begroting helpt je om jouw doelen cijfermatig te presenteren. Ook ten behoeve van investeringsbeslissingen en/of financieringsvraagstukken is het opstellen van een prognose een waardevol instrument.

Management informatie systeem
Een management informatie systeem maakt gebruik van bruikbare en meetbare financiële en niet-financiële informatie. Wij denken graag mee over welke informatie wenselijk is en in welke vorm dit inzichtelijk kan worden gemaakt.