Voor iedereen

Iedereen wordt geconfronteerd met beslissingen welke fiscale gevolgen kunnen hebben. Voorbeelden van belastingadvies;
– Keuze ondernemingsvorm en juridische structuur;
– Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht;
– Omzetting/oprichting in besloten vennootschap en herstructureringen;
– Bezwaar en beroep in fiscale procedures;
– Financiële planning/vermogensplanning;
– Onderhandelingen met de Belastingdienst;
– Gouden handdruk;
– Boekenonderzoek fiscus.

Voor fiscale adviezen werken wij veelvuldig samen met Taxvision met wie wij onze kantoorruimte delen. Taxvision is een betrouwbare partner die onze missie en mentaliteit deelt.