De huidige VAR (Verklaring Geen Arbeidsrelatie) zou medio 2015 worden vervangen door de BGL (Beschikking Geen Loon). Het was de bedoeling dat de BGL, gezamenlijk door opdrachtgever en opdrachtnemer, via een webmodule, zoiu kunnen worden aangevraagd. De belastingdienst zal voor het jaar 2015 geen VAR afgeven, de 2014 afgegeven VAR blijft tot medio 2015 geldig.

De Tweede Kamer heeft 18 december 2014 besloten het debat over een wetsvoorstel om de VAR te vervangen tot nader order uit te stellen. Staatssecretaris Eric Wiebes wil de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) vervangen door de BGL, de Beschikking geen loonheffingen, maar in de Tweede Kamer is daar weinig enthousiasme voor. Het zou on niet verbazen wanneer de BGL er nooit zal komen.

De VAR 2014 blijft in 2015 geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Wanneer er geen VAR 2014 is afgegeven en deze is wel nodig in 2015, dan kan deze voor 2015 worden aangevraagd bij de belastingdienst.picresized_1415614346_VAR tbv BGL