Betalingstermijn factuur

21 augustus, 2013

Vanaf 16 maart 2013 gelden wettelijke betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen ondernemingen en bij overeenkomsten tussen het bedrijfsleven en de overheid. Tot 16 maart 2013 stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Als ondernemingen onderling niets over een betalingstermijn afspreken, moet een factuur op basis van de nieuwe wettelijke betalingstermijn binnen…

Read More

Uitstel werkkostenregeling

21 augustus, 2013

Per 1 januari 2014 zou de werkkostenregeling (WKR) voor alle bedrijven met personeel verplicht worden. Het oude systeem van “onkostenvergoedingen” zou per die datum vervallen. Voor de jaren 2010 t/m 2013 bestond de keuze om het oude systeem of de WKR toe te gebruiken. De verplichte invoering per 1 januari 2014 wordt vermoedelijk met één…

Read More

Versnelde afschrijving investeringen

5 augustus, 2013

Ter stimulering van de investeringen in 2013 kunnen ondernemers in 2013 en in 2014 direct 50% van hun investeringen afschrijven ten laste van hun winst. Bij toepassing van de normale regels voor afschrijving op investeringen kan niet meer dan 20% worden afgeschreven in een jaar. De versnelde afschrijvingsregeling is onderdeel van een pakket aan maatregelen…

Read More