Fiscaal is een Besloten Vennootschap (verder BV) veelal pas aantrekkelijk bij een winst vanaf circa € 200.000. Het netto-inkomen vanuit een BV kan bij een winst van € 100.000 ruim € 5.000 lager zijn dan wanneer vanuit een eenmanszaak wordt gehandeld.
Om de beslissing om een vanuit een BV terug te keren naar een eenmanszaak weloverwogen te kunnen maken spelen ook andere overwegingen een rol. Bijvoorbeeld beperking van de aansprakelijkheid, de commerciële uitstraling van een BV of aanstaande verkoop van de onderneming.

Indien de beslissing is genomen om terug te keren uit de BV, dient vastgesteld te worden hoe deze het beste kan worden uitgevoerd. Hierbij zal een keuze dienen te worden gemaakt tussen het fiscaal geruisloos of ruisend voortzetten van de onderneming.
Wanneer er in de BV een pensioenvoorziening en/of stamrechtverplichting aanwezig is zal de BV zonder activiteiten te worden voortgezet om aan de uitvoeringsverplichtingen te voldoen.

De keuze om wel/niet terug te keren uit de BV en op welke wijze dit eventueel het beste kan plaatsvinden hangt af van jouw persoonlijke situatie. Uiteraard adviseren wij hier graag in.
2014 12 man met vraagteken tbv bedrijfsadvies (1)