Als ondernemer heb je een geweldig plan/idee, een “grote”investering of een overname, te financieren. Vroeger financierde je zo’n plan middels de bank en eigen geld. Momenteel financier je zo’n plan door de bank, eigen geld, crowdfunding, leasing, familie en crediteuren als financier in te zetten.

Een financieringsaanvraag realiseren door meerdere geldverstrekkers “gestapeld” te laten financieren. Simpel beschreven betekent dit dat meer dan twee geldverstrekkers de financiering realiseren.

De basis van het financiersaanvraag is een financieel plan.
De realisatie van het financieel plan bestaat uit de samenwerking tussen ondernemer, bankier en accountant.


2014 12 munten tbv belastingadvies