Bij Detego Accountancy wordt vóór u gewerkt, maar waar gewerkt wordt kunnen helaas ook fouten worden gemaakt. Wanneer u ontevreden bent gaarne eerst telefonisch contact opnemen om gezamenlijk een oplossing te zoeken.

Mocht een gesprek niet tot een oplossing leiden of wenst u de klacht direct schriftelijk in te dienen, dan is dit mogelijk kan via onderstaand klachtenformulier.

[Contact_Form_Builder id=”5″]