Accountancy


Administratieve dienstverlening

Wij adviseren hoe administraties het beste kunnen worden ingericht en efficiënt kunnen worden gevoerd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van koppelingen met bankrekeningen en anders worden de bankmutaties geïmporteerd i.p.v. deze handmatig in te voeren.

Vaak werken wij door middel van internetboekhouden samen met onze relaties.
De voordelen van onze automatiseringsopzet zijn:

koffiekop en tablet 450pix breed- directe koppelingen met ABN-AMRO Bank en Rabobank;
- software updates worden in de avond- of nachturen geïnstalleerd;
- dagelijks worden back-ups verzorgd;
- een goede helpdesk;
- geen investering in hard- en software;
- vaste kosten per maand per gebruiker;
- eenvoudig uitbreiden van het aantal gebruikers;

Volledigheidshalve vermelden wij, dat u geen overeenkomst met ons afsluit.
U bent dus niet aan ons gebonden, als u besluit om de dienstverlening door ons kantoor te staken, kunt u qua automatisering op de gebruikelijke wijze doorgaan.

Samenstellen en beoordelen jaarrekeningen

Wij stellen jaarrekeningen samen voor alle bedrijven in het MKB en ook voor stichtingen en verenigingen. Eenmanszaken en vennootschappen onder firma hebben geen wettelijke verplichting tot het opstellen van jaarrekeningen en uit kostenbesparing adviseren wij deze ondernemers ook geen jaarrekening te laten samenstellen.

De wettelijk verplichte publicatiestukken (vereenvoudigde versie van de jaarrekening) voor B.V.’s en N.V.’s  verzorgen wij standaard bij de jaarrekening. Ook stellen wij  jaarrekeningen samen voor stichtingen, kerkgenootschappen en dergelijke. Wij zijn op de hoogte van de bijzondere problematiek die hier vaak speelt.

Belastingaangiften

Wij kunnen de volgende belastingaangiften verzorgen;
- Inkomstenbelasting
- Vennootschapsbelasting
- Dividendbelasting
- Schenk- en erfbelasting
- Omzetbelasting
- Loonbelasting en sociale verzekeringen

Uiteraard adviseren wij over het optimaliseren van de financiële en fiscale positie op basis van de beschikbare informatie.

Salarisadministraties

Wij verzorgen salarisadministraties. Afhankelijk van uw wensen verzorgen wij salarisstroken, aangiften loonheffingen, ziekmeldingen, aanmeldingen pensioenfonds, arbeidsovereenkomst en alle andere benodigde bescheiden.

Ipad 2 EJ